Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Yarışmacı Adayı Aydınlatma Metni

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat kapsamında; kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili siz değerli yarışmacı adaylarımızı aydınlatmak amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık. 

Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşleme Amaçları
Ad Soyad Cinsiyet Medeni Durum Doğum Tarihi Doğum YeriDiğer: Yarışmacı Adayı Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki SebepleriKişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama YöntemleriYukarıda belirtilen kişisel verileriniz; elektronik form vasıtasıyla toplanmaktadır.
İletişim Bilgileri
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşleme Amaçları
Katılınan İl İkametgah Adresi Cep Telefon Numarası Ev Telefon Numarası İş Yeri Telefonu E-Posta AdresiDiğer: Yarışmacı Adayı Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki SebepleriKişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasıBir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama YöntemleriYukarıda belirtilen kişisel verileriniz; elektronik formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.
Mesleki Deneyim Bilgisi
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşleme Amaçları
Meslek Bilgisiİş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/ Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki SebepleriKişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama YöntemleriYukarıda belirtilen kişisel verileriniz; elektronik formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.
Görsel ve İşitsel Bilgiler
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşleme Amaçları
Görsel Kayıtlar İşitsel KayıtlarDiğer: Yarışmacı Adayı Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki SebepleriKişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama YöntemleriYukarıda belirtilen kişisel verileriniz; stüdyo ziyaretleriniz sırasında görsel ve işitsel kayıt cihazları vasıtasıyla toplanmaktadır.
Yarışmaya İlişkin Bilgiler
İşlenen Kişisel VerilerKişisel Veri İşleme Amaçları
Memleket Bilgisi Fiziksel Özellikler(göz rengi -boy-kilo)  Meslek  Sahip Olunan Çocuk Sayısı Eğitim Bilgisi Mezun Olunan Okul BilgisiDiğer: Yarışmacı Adayı Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki SebepleriYarışmaya İlişkin Bilgiler kategorisinde yer alan kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK m.5 uyarınca açık rızanız olması halinde işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama YöntemleriYukarıda belirtilen kişisel verileriniz; elektronik formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ AKTARILMASI

Kişisel verilerinizi;

HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi gereğince; işbu Aydınlatma Metni’nın “İletişim” bölümünde yer alan yöntemlerle Kısmetse Olur: Aşkın Gücü’ne başvurarak,

İLETİŞİM

Başvurularınızı söz konusu başvuru prosedürü için tahsis edilmiş olan [askingucu.com] e-posta adresine yazılı olarak iletebilirsiniz (İlgili talebin yasalar gereği belirli bir prosedürde yapılması gereken hallerde söz konusu prosedüre uyulması gerektiğini hatırlatmak isteriz.)

Adres   : [●]

Telefon : [●]