Yarışma Başvuru Taahhütnamesi

TARAFLAR

[askingucu.com] internet sayfası üzerinden başvuru yapan kişi (bundan sonra Başvuru Sahibi olarak anılacaktır) işbu taahhütnamenin tüm maddelerini kabul etmiştir.

TARAFLARIN YETKİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

TAAHHÜTNAMENİN YÜRÜRLÜĞÜ

[askingucu.com] internet sayfası üzerinden başvuru yapan kişi (bundan sonra Başvuru Sahibi olarak anılacaktır ) işbu taahhütnamenin tüm maddelerini kabul etmiştir.

Ad - Soyad       : [●]

Adres               : [●]

Telefon             : [●]

İmza                 :